ONZE NIEUWBOUW

Moest je het nog niet weten: onze gekende zolder boven Den Hazelt voldoet niet meer aan de noden van onze steeds groeiende jeugdbeweging. Hoog tijd dus om op zoek te gaan naar een ruimere locatie. En die vonden wij op de hoek van de Koestraat met de Pastoor Slossestraat.

Obligatielening

Om het financiële plaatje voor de bouw van onze nieuwe lokalen te doen kloppen, heeft de VZW Chiro Rumbeke tijdens haar Algemene Vergadering van 23 mei 2014 beslist om een obligatielening op 10 jaar uit te schrijven. Wij wensen op deze manier maximaal 100.000 € op te halen. Intekenen kan reeds vanaf 100 €. Wie minstens 200 € intekent wordt, indien gewenst, vermeld in de lijst van onze sponsors.

Modaliteiten:

  • Uitgiftebedrag : max. 100.000 €
  • Looptijd : 10 jaar
  • Rentevoet : 1.50 % nominaal jaarlijks
  • Terugbetaalschema : jaarlijks wordt 1/10 van het kapitaal terugbetaald op rekening van de obligatiehouder.
  • Startdatum obligatie : de eerste van de maand volgend op de datum van volstorting van het ingetekend bedrag.

Het volledige reglement van deze uitgifte vindt u hier.

Intekenen kan als volgt :
1. Je schrijft het bedrag over op rekening van de VZW Chiro Rumbeke: BE16 7310 3267 9574
2. Je stuurt tevens een mail aan chirorumbeke@gmail.com met vermelding van uw naam, adres, rijksregisternummer, uw rekeningnummer en het door u gestorte bedrag.

Na volstorting op rekening van de VZW en uw mail ontvangt u van ons een bevestiging onder de vorm van een genummerde en ondertekende obligatie. Uw rekeningnummer hebben wij nodig om jaarlijks de rente en de terugbetaling van uw kapitaal te kunnen regelen. Iedere intekenaar wordt bijgehouden in een obligatieregister. Wijziging gedurende de looptijd van de obligatielening (bv. wijziging adres of wijziging van rekeningnummer) dient schriftelijk (niet per mail) kenbaar gemaakt te worden aan de VZW Chiro Rumbeke – Hoogstraat 21 te 8800 Rumbeke.

Wij hopen alvast op jullie milde bijdrage te kunnen rekenen en danken u alvast bij voorbaat !

Ouderraad

Wie? Hoe? Wat? + foto
Moederdagpakketen

Vzw

Wie? Hoe? Wat? + foto

Onze tijdslijn

 

De ventilatie & verwarming – 16 november

De panelen eraan – 31 mei 2016

9

Ramen & deuren erin – 3 maart 2016

8

Dakspannen erop – 17 feb. 2016

7

Bouwen maar – 9 jan. 2016

6

Bakstenen geleverd – 23 okt. 2016

5

Dag en nacht – 20 okt. 2015

4

Eerste steenlegging – 19 sept. 2015

3

Start graafwerken – 9 sept. 2015

2

Bekendmaking – 9 feb. 2014

1

Opening nieuwe lokalen – 23 sept. 2017

Chiro Rumbeke - Chirumbero